שכונה ה' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 129/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ה' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 129/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים א' על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
זכויות, הנחיות ומגבלות בניה, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ ה

תיאור המיקום:
משעון מעלה עקרבים, משעון נאות הכיכר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38058חלק1965-66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 129/ 5שכ' ה'-חניה פרטיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3686. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית29/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3715. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003