שכונה ה'-י"א תכנית מתאר

תוכנית 5/ 02/ 102/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה ה'-י"א תכנית מתאר
מספר: 5/ 02/ 102/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת גבולות התכנית. שינוי תכנית המתאר לגבי התוויית רשת הדרכים וקביעת תפקודן. שינוי גבול אזור תכנון 14,24 וקביעת תת אזור תכנון ב-24 (שלב א') שינויים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונות ה'-י"א, באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38058חלק
38061חלק
38068חלק
38081חלק
38098חלק
38101חלק
38102חלק
38103חלק
38104חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1989תאריך פרסום: 16/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3613. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית15/01/1989