שכונה ו'-מסחר ושצ"פ

תוכנית 5/ 03/ 119/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ו'-מסחר ושצ"פ
מספר: 5/ 03/ 119/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח מגורים ג' לשצ"פ ומשביל להולכי רגל לשטח מסחרי. 2. הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ו', באר שבע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38061חלק
38100חלק87, 90, 104, 170, 177
38107חלק132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 119/ 36/ אשינוי לתכנית מפורטת - שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית29/11/1987