שכונה ו'

תוכנית 5/ 03/ 119/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ו'
מספר: 5/ 03/ 119/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח לרה-תכנון בעתיד 2. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לדרך 3. ביטול חלק חלוקה קיימת וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38061חלק11
38062חלק8
38089חלק172
38096חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/1986תאריך פרסום: 17/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3371. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1985תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית28/08/1985