שכונה חצרים מגרש 65

תוכנית 5/ 03/ 192/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה חצרים מגרש 65
מספר: 5/ 03/ 192/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מס' 65, המיועד למגורים מיוחד, כמפורט להלן:
1. קביעת הנחיות לבנית קומת קרקע במקום קומת עמודים.
2. קביעת הנחיות לשימוש בקומת קרקע למקווה טהרה, בית כנסת, מועדונים וכו' (מיועדים לדיירי המגרש ולא למטרות מסחר).
3. בניית דירות גדולות יותר בקומות מ-1 - 17 כולל.
4. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית בהיקף של 500 מ"ר עבור מקווה טהרה, בית כנסת, מועדונים וכו' בקומת קרקע.
5. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית בהיקף של 300 מ"ר עבור מגורים.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רובע נווה זאב, פינת שד' יוהנה ז'בוטינסקי- נפתלי הרץ אימבר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38146חלק20-21
38191חלק628
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 192/ 6חצרים פלחים 2 ו3-שינוי
תוכנית5/ במ/ 130חצרים- פלחים 2,3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 846. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3655. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2000
קבלת תכנית18/05/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601227/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה