שכונה ט'

תוכנית 5/ 03/ 115/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה ט'
מספר: 5/ 03/ 115/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת תכנית מפורטת לשינוי בתואי הדרך, זאת ע"י
שינוי יעוד מאיזור מגורים א' לדרך, ומדרך לאיזור
מגורים א', ומדרך לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונה ט' - רחוב יריחו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38115כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3719. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1432. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1991.
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1991
קבלת תכנית16/09/1991
פרסום תכנית לדחייה ברשומות12/02/1991תאריך פרסום: 12/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3845. עמוד: 1290. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1991