שכונה לחיילים משוחררים כסרא

תוכנית ג/ 14495

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה לחיילים משוחררים כסרא
מספר: ג/ 14495
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנון מחדש של שכונת מגורים שאושרה בתכנית ג/ 3362. התאמת התכנית לתכנית חלוקה מאושרת, התווית דרכים, תשתיות וכדומה.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה לפי מגרשי בניה.
קביעת תנאים והוראות בינוי.
קביעת דרכי גישה ופתרונות חניה.
יעוד שטח, שטחים פתוחים, שבילים להולכי רגל.
שינוי תכנית חלוקה מאושרת והתאמתה לתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19200חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3362מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4449. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3546. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2004
קבלת תכנית25/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502901/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400715/03/2004