שכונה מ"ה מגורים דו-משפחתיים א-3, מגורים "גן-גג" ב 1 יעוד שטחים לב.צ ולש.צ.פ.

תוכנית שה/ 69/ 10/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מ"ה מגורים דו-משפחתיים א-3, מגורים "גן-גג" ב 1 יעוד שטחים לב.צ ולש.צ.פ.
מספר: שה/ 69/ 10/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד לייעודים הבאים:
א. מגורים דו משפחתיים א', מגורים ב' "גן - גג"
ב. יעוד שטח לבניני ציבור.
ג. יעוד שטח ציבורי פתוח.
ד. יעוד שטח למגורים מיוחד בשילוב מסחר.
ה. התוויה ויעוד שטח לדרכים וחניות.
ו. יעוד שטח למתקנים הנדסיים.
ז. יעוד שטח לנחל מאגר מים.

2. איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
3. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח.
4. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
5. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםהמכבים, צורן

תיאור המיקום:
שכונה מ"ה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4129חלק75-79, 101, 103, 112-121, 131132
4797חלק30, 92
4964חלק1526-29, 34
4965חלק10, 16, 195-6
6858חלק5
6859חלק2-3
6860חלק52-53, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2008
קבלת תכנית01/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801528/07/2008