שכונה מגרש 32

תוכנית ג/ 12298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה מגרש 32
מספר: ג/ 12298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הגדלת מגרש מגורים קיים הנדרשת לצורך הקמת יחידות אירוח.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח חקלאי חלקות א' לשטח המיועד למגורים, תוספת לצורך הקמת יחידות אירוח.
3. חלוקה.
4. קביעת הוראות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15129חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4329מושב שרונהשינוי
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2563. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2003. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 826. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2001
קבלת תכנית24/01/2001