שכונה מזרחית - מזרעה

תוכנית ג/ 17072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מזרחית - מזרעה
מספר: ג/ 17072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט תוכנית ג/ 13161 וחלוקה למגרשי בניה.
הסדרת שלב ביצוע ראשון של התכנית ג/ 13161

עיקרי ההוראות:
חלוקה למגרשי בניה.
יצירת דרכי גישה לכל המגרשים.
הסדרת הכביש ומערכת הניקוז של נחל בית העמק במעברו דרך מזרעה.
שינוי בפריסת שטח למבני ציבור , מגורים,שצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק6, 28-29
18138חלק58-5954-55
19951חלק82, 4-7, 9-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/08/2007
קבלת תכנית18/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701322/08/2007