שכונה מערב 1 (צאלים)

תוכנית 2/ 03/ 136/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מערב 1 (צאלים)
מספר: 2/ 03/ 136/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי באחוזי הבניה מ- 50% ל- 150% סה"כ. 2. שינוי בקו בנין מצד צפון מערב מ- 0.0 ל- 3.50 מ' ומצד דרום מזרח מ- 4 מטר ל- 0 מטר. 3. שימושים מותרים: מינימרקט בקומת ביניים ובמרתף, חנו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת מערב 1 (צאלים), אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק97, 207
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/1989תאריך פרסום: 17/07/1989. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1988תאריך פרסום: 26/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3603. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית25/12/1988