שכונה מערבית מושב בלפוריה

תוכנית ג/ 14397

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה מערבית מושב בלפוריה
מספר: ג/ 14397
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע ל: אזור מגורים א', שטחים לבניני ציבור, שטחים ציבורים פתוחים,שטחים פרטיים פתוחים,שטחים לדרכים,דרכים משולבות,
התכנית איננה כוללת תוספת יח"ד.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה , ללא הסכמת בעלים.
ב. קביעת הוראות בדבר עיצוב בינוי,תחבורה,חניה ותשתיות,
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16718חלק4-5, 7-10, 131-3, 6, 11-12, 14-16, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7346עוקף עפולהכפיפות
תוכניתג/ 5622שנוי יעוד למגורים -בלפוריהשינוי
תוכניתג/ 1631מושב בלפוריהשינוי
תוכניתג/ 12292מבנן מגורים מושב בלפוריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/09/2006
קבלת תכנית15/12/2003