שכונה מערבית שדרות

תוכנית 21/ 03/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה מערבית שדרות
מספר: 21/ 03/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים כולל שטחים פתוחים, מבני ציבור, מסחר, דרכים וכדומה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית, ללא איחוד וחלוקה לשכונת מגורים ובה מגורים, מבני ציבור, מסחר ושצ"פ תכנון מערכת כבישים בהתאם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 160.750

קואורדינטה Y 603.750


התוכנית ממוקמת במערב העיר שדרות וגובלת ממערב בכביש הכניסה לעיר, בחלק שבין הבינוי הקיים ממזרח לכביש צומת גבים ניר עם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
598חלק27
599חלק41-3
600חלק10, 15-21, 238, 13, 22, 24
1881חלק22, 60
1896חלק23-25
1900חלק66-67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 115חלוקה חדשה של מגרשים בשכונת מגורים קיימת רובע מ3- שכונת יצחק רביןשינוי
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 1מפתן בשדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
לא הוגשו התנגדויות24/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4201. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
קבלת תכנית29/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה