שכונה מערבית שלומי

תוכנית ג/ 3500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה מערבית שלומי
מספר: ג/ 3500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים במסגרת בנה ביתך על כל שירותיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
ישוב: שלומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18274חלק4-12, 5143
18316חלק4-8, 10, 21-26, 44-54, 56-581-3, 9, 27, 59-60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1999שכונה דרומית -שלומישינוי
תוכניתג/ 3147שכונת מגורים בנה ביתך שלומישינוי
תוכניתת/ 2/ 52/ 2תכנית מס' ת/2/52/2שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/1981תאריך פרסום: 06/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2733. עמוד: 2343. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות17/04/1980תאריך פרסום: 17/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2621. עמוד: 1461. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים29/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1979
קבלת תכנית18/02/1979