שכונה פרברית כרכור

תוכנית 7/ 02/ 305/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה פרברית כרכור
מספר: 7/ 02/ 305/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונה ברברית לבאר שבע ובה 2,000 יחידות דיור
וכן שטחי מסחר ושטחי ציבור.
ב. קביעת הוראות תכנית מתאר מקומית בכל הקשור ליעודי השטחים
והתנאים לבניה בהם.
ג. קביעת תוואי הדרכים הראשיות בשטח התכנית, וקביעת דרך חיבורן
למערך הדרכים הקיימות סביב שטח התכנית.
ד. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100225/1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2005
קבלת תכנית14/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500828/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500131/01/2005