שכונה צופית תחתית - 10 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 129/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה צופית תחתית - 10 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 129/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במספר יחידות דיור מ-6 ל-10 יח"ד ושינוי במגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה צופית תחתית - אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40039חלק26, 32, 39, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1988תאריך פרסום: 01/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3514. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1987תאריך פרסום: 22/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3451. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית21/05/1987