שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים, מרכז רובעי וקריית חינוך בצפון העיר שדרות.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת הוראות בניה להקמת שכונת מגורים לכ -812 יחידות דיור [מגורים א' ו ב'] , ועוד 120 יחידות לדיור מוגן [מגורים מיוחד], הכוללת גם שטחים למבני ציבור לסוגיהם, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם, דרכים ושבילים.
2. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית מהייעודים הבאים: אזור חקלאי, דרכים, חניות, מרכז אזרחי, שטח למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק עירוני, ואזור ללא תכנון מפורט,
לייעודים של: מגורים לסוגיהם, מסחר, שטחים למבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, שטחים ציבוריים פתוחים, שצ"פ משולבים בשטח למבני ציבור, פארקים/גנים ציבוריים, שטח יער, שטח תחבורה, דרכים, דרכים משולבות ושבילים.
3. קביעת הוראות לגבי הבינוי בשטח התכנית והטיפול בשטחים הציבוריים, בהתאם לתשריט ולנספחים ובכלל זה:
? קביעת אופי המבנים, ומגבלות בניה.
? הנחיות לפיתוח השטחים ציבוריים פתוחים כגון: פארק שכונתי, גנים ציבוריים, כיכרות, מעברים להולכי רגל, וכד'.
? קביעת הוראות בניה למבני ציבור ומוסדות לסוגיהם ולמבני מסחר.
4. קביעת תוואי דרכים חדשות - מיקומן ורוחבן.
5. קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בניה.
6. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.
7. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
בחלקה הצפוני של העיר שדרות סמוך לחורשה וקריית החינוך הקיימות.
קואורדינטה מערב מזרח ? Y 161250 162500
קואורדינטה דרום צפון ? X 604000 605125

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1881חלק60
1882חלק3, 10, 22, 28, 31, 37, 70, 72, 74, 76, 831, 11, 14, 63, 78-80
1884חלק21, 23, 25, 27, 42, 81-82, 91, 96, 10429, 31, 34, 89, 103, 108, 111, 114
1895חלק129, 131, 134, 138, 140, 14524, 136
2389חלק6641, 43
2481חלק61
2487חלק4, 162, 173, 186
2828חלק7, 10-11, 29, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 3בנית מגורים שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 115חלוקה חדשה של מגרשים בשכונת מגורים קיימת רובע מ3- שכונת יצחק רביןשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 19שינוי ביעודי קרקע לתכנון אזור מגורים ג'.שינוי
תוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרותכפיפות
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 7הקצאת שטח למרכז המשותף שדרות - שער הנגבשינוי
תוכנית21/ 03/ 107צפון שדרותשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרותכפיפות
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית21/ מק/ 2006איחוד וחלוקת מגרשיםשינוי
תוכנית21/ 03/ 115/ 1/ אבתי ספר ממוגנים בשדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1836. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
לא הוגשו התנגדויות20/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 975. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/10/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2007
קבלת תכנית15/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה