שכונה צפונית המהווה שינוי ל-ג/ 5249 המאושרת

תוכנית ג/ 11317

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית המהווה שינוי ל-ג/ 5249 המאושרת
מספר: ג/ 11317
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים
חלוקה מנחה למגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק22
17519חלק78, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1730. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/2001
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4034. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2000
קבלת תכנית23/05/1999