שכונה צפונית והתווית דרכים, ראמה

תוכנית ג/ 12273

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה צפונית והתווית דרכים, ראמה
מספר: ג/ 12273
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרכים שטחים פתוחים למגורים.

עיקרי הוראות התוכנית:
בתכנית זו תהיה לכל המונחים המשמעות בחוק התכנון והבניה תשכ"ה ,להלן החוק,ותקנות התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםראמהראמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18837חלק91-2, 6-7, 21-22, 26-27, 58-59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 983תכנית מתאר מס' 983 - ראמהשינוי
תוכניתג/ 6421אזור תיירות ונופששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3356. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים07/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 442. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2001
קבלת תכנית31/12/2000