שכונה צפונית

תוכנית 26/ במ/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונה צפונית
מספר: 26/ במ/ 79
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת ע"י קביעת יעודי
קרקע ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחם

תיאור המיקום:
ישוב: ירוחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39073חלק2
39532כל הגוש
39799חלק4, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 190. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בביטול הפקדה11/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/05/1991תאריך פרסום: 16/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3878. עמוד: 2534. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1991
קבלת תכנית15/01/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006