שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים

תוכנית 6/ 02/ 234/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים
מספר: 6/ 02/ 234/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה קהילתית בהיקף של 138 יח"ד
(בנוסף ל- 134 יח"ד קיימות בקיבוץ ניצנים), ע"י איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
קביעת הוראות לאיכות הסביבה לרבות מניעה והגנה מפני רעש
תחבורה כולל מדרך מס' 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי - נספח א' עד ד'
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנצנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2786חלק2
2787חלק2-4, 14
2788חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 152/ 3תכנית מפורטת של הקיבוץשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 34. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2149. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2001
קבלת תכנית23/03/1999