שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד

תוכנית ג/ 11808

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
מספר: ג/ 11808
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת שטח הקיבוץ וקביעת יעודי קרקע.
ב. שינוי יעוד:
1. משטח חקלאי ליעודים: מגורים א', תעשיה, מבני משק, מגורים ב', מגורים מיוחד, מרכז תעסוקה ועסקים, דרכים, שצ"פ, שפ"פ.
2. משטח פרטי פתוח ליעודים:שטח ציבורי פתוח, ספורט, מבני ציבור, מגורים מיוחד, מגורים א'.
3. ממגורים א' ל: מגורים מיוחד, שצ"פ, דרכים, שפ"פ, מבני ציבור.
4. משטח למבני ציבור ל: שפ"פ, דרכים.
5. משטח מבני משק ל: תעשיה, דרכים.
6. משטח תעשיה ל: מלאכה ושרותים,דרכים,שצ"פ וספורט.
ג. הסדרת מערך הדרכים.
ד. איחוד וחלוקה מחדש.
ה. קביעת תנאים והנחיות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאשדות יעקב (אחוד)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15102חלק27, 39
15106חלק24-26, 29, 35, 42-43
15107חלק51-64, 66-6750, 65
15109חלק23, 31, 41, 43
15111חלק24-25, 38-39, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10969אשדות יעקב איחודשינוי
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1112. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2400. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2000
קבלת תכנית05/03/2000