שכונה 1 + שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 + שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פתוח שטח הנכלל בתשריט לביצוע התישבות בדואים במקום.
ליעד שטחים לצרכי מגורים, מוסדות ציבור,
מסחר ופיתוח שטחים ירוקים פתוחים ומערכות דרכים לשרות הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 748. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים17/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 17/01/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית27/08/1979
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/1979תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1979.
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1979תאריך פרסום: 29/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2524. עמוד: 1245. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה25/12/1978
קבלת תכנית15/12/1978