שכונה 1 חורה שלב ב'

תוכנית 7/ 03/ 240/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 חורה שלב ב'
מספר: 7/ 03/ 240/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים על ידי
קביעת יעודי קרקע שונים והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה מס' 1
גוש: 100012 חלקות: 1, 2
גוש: 100013 חלקות: 1, 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100012חלק3, 9-10, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1993תאריך פרסום: 20/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4111. עמוד: 2766. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/01/1993
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1992
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1992תאריך פרסום: 01/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4046. עמוד: 33. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה06/01/1992
קבלת תכנית13/12/1989