שכונה 1 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 1 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע ליצירת שכונת מגורים.
ב. קביעת מגרשים למגורים ולמוסדות ציבור שכונתיים
וקביעת מגבלות בניה בשטחים אלה.
ג. קביעת דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1-2
100013חלק1, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1989.
פרסום לאישור ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3702. עמוד: 4340. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/1989
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1989.
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2385. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1988
קבלת תכנית01/03/1988