שכונה 1 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 02/ 310/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 1 ערערה בנגב
מספר: 7/ 02/ 310/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים א' ע''י שינויים ביעודי הקרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד המגרשים 943, 944 ו- 945 ושטח חקלאי גובל
מצד צפון וחלוקתם מחדש.
2. שינוי יעוד חלק צפוני בשטח של 4.505 ד'
לאזור מגורים א' ולדרך מוצעת.
3. חלוקת אזור מגורים א' ל- 6 מגרשים יותר קטנים.
4. שינוי יעוד מגרש 934 משטח לבנייני ציבור לשטח מסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100084/3 חלקי חלקות: 2
גוש: 100084/6 חלקי חלקות: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
תוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2010
קבלת תכנית25/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2008