שכונה 1 - ערערה בנגב

תוכנית 7/ 02/ 310/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 1 - ערערה בנגב
מספר: 7/ 02/ 310/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור על ידי
שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 312/ 2שכונה 1 ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1273. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3040. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/05/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית03/06/2002