שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד המגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1990.
פרסום לאישור ברשומות29/07/1990תאריך פרסום: 29/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3786. עמוד: 3476. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/1990
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1990תאריך פרסום: 29/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3761. עמוד: 2527. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/04/1990.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1990
קבלת תכנית30/11/1989