שכונה 10 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור מסחרי למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3540. עמוד: 2385. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2151. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1988.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית28/03/1988