שכונה 10 מגרש 6 - חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 מגרש 6 - חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין.
הגדלת אחוזי בניה.
תופת קומה שלישית.

עיקרי ההוראות:
- קו הבניין צדדי משנה מ- 3.00 מ' ל- 1.02 מ'.
- קו בניין קדמי משתנה מ- 5.0 מ' ל- 2.18 מ'.
- הגדלת אחוזי בניה מ- % 40 ל- % 100.
- תוספת קומה שלישית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2011
קבלת תכנית11/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012