שכונה 10 מגרש 83 חורה

תוכנית 7/ מק/ 2519

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 מגרש 83 חורה
מספר: 7/ מק/ 2519
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין לפי תיקון 43, לחוק לפי סעיף 62 א (א) 4
לחוק התכנון והבניה כפי שמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק
100013חלק
100014חלק
100015חלק
100016חלק
100017חלק
100018חלק
100019חלק
100020חלק
100021חלק
100022חלק
100023חלק
100024חלק
100025חלק
100026חלק
100027חלק
100028חלק
100029חלק
100030חלק
100031חלק
100032חלק
100033חלק
100034חלק
100035חלק
100036חלק
100037חלק
100038חלק
100039חלק
100040חלק
100041חלק
100042חלק
100043חלק
100044חלק
100045חלק
100046חלק
100047חלק
100048חלק
100049חלק
100050חלק
100051חלק
100052חלק
100053חלק
100054חלק
100055חלק
100056חלק
100057חלק
100058חלק
100059חלק
100060חלק
100061חלק
100062חלק
100063חלק
100064חלק
100065חלק
100066חלק
100067חלק
100068חלק
100069חלק
100070חלק
100071חלק
100072חלק
100073חלק
100074חלק
100075חלק
100076חלק
100077חלק
100078חלק
100079חלק
100080חלק
100081חלק
100082חלק
100083חלק
100084חלק
100085חלק
100086חלק
100087חלק
100088חלק
100089חלק
100090חלק
100091חלק
100092חלק
100093חלק
100094חלק
100095חלק
100096חלק
100097חלק
100098חלק
100099חלק
100100חלק
100101חלק
100102חלק
100103חלק
100104חלק
100105חלק
100106חלק
100107חלק
100108חלק
100109חלק
100110חלק
100111חלק
100112חלק
100113חלק
100114חלק
100115חלק
100116חלק
100117חלק
100118חלק
100119חלק
100120חלק
100121חלק
100122חלק
100123חלק
100124חלק
100125חלק
100126חלק
100127חלק
100128חלק
100129חלק
100130חלק
100131חלק
100132חלק
100133חלק
100134חלק
100135חלק
100136חלק
100137חלק
100138חלק
100139חלק
100140חלק
100141חלק
100142חלק
100143חלק
100144חלק
100145חלק
100146חלק
100147חלק
100148חלק
100149חלק
100150חלק
100151חלק
100152חלק
100153חלק
100154חלק
100155חלק
100156חלק
100157חלק
100158חלק
100159חלק
100160חלק
100161חלק
100162חלק
100163חלק
100164חלק
100165חלק
100166חלק
100167חלק
100168חלק
100169חלק
100170חלק
100171חלק
100172חלק
100173חלק
100174חלק
100175חלק
100176חלק
100177חלק
100178חלק
100179חלק
100180חלק
100181חלק
100182חלק
100183חלק
100184חלק
100185חלק
100186חלק
100187חלק
100188חלק
100189חלק
100190חלק
100191חלק
100192חלק
100193חלק
100194חלק
100195חלק
100196חלק
100197חלק
100198חלק
100199חלק
100200חלק
100201חלק
100202חלק
100203חלק
100204חלק
100205חלק
100206חלק
100207חלק
100208חלק
100209חלק
100210חלק
100211חלק
100212חלק
100213חלק
100214חלק
100215חלק
100216חלק
100217חלק
100218חלק
100219חלק
100220חלק
100221חלק
100222חלק
100223חלק
100224חלק
100225חלק
100226חלק
100227חלק
100228חלק
100229חלק
100230חלק
100231חלק
100232חלק
100233חלק
100234חלק
100235חלק
100236חלק
100237חלק
100238חלק
100239חלק
100240חלק
100241חלק
100242חלק
100243חלק
100244חלק
100245חלק
100246חלק
100247חלק
100248חלק
100249חלק
100250חלק
100251חלק
100252חלק
100253חלק
100254חלק
100255חלק
100256חלק
100257חלק
100258חלק
100259חלק
100260חלק
100261חלק
100262חלק
100263חלק
100264חלק
100265חלק
100266חלק
100267חלק
100268חלק
100269חלק
100270חלק
100271חלק
100272חלק
100273חלק
100274חלק
100275חלק
100276חלק
100277חלק
100278חלק
100279חלק
100280חלק
100281חלק
100282חלק
100283חלק
100284חלק
100285חלק
100286חלק
100287חלק
100288חלק
100289חלק
100290חלק
100291חלק
100292חלק
100293חלק
100294חלק
100295חלק
100296חלק
100297חלק
100298חלק
100299חלק
100300חלק
100301חלק
100302חלק
100303חלק
100304חלק
100305חלק
100306חלק
100307חלק
100308חלק
100309חלק
100310חלק
100311חלק
100312חלק
100313חלק
100314חלק
100315חלק
100316חלק
100317חלק
100318חלק
100319חלק
100320חלק
100321חלק
100322חלק
100323חלק
100324חלק
100325חלק
100326חלק
100327חלק
100328חלק
100329חלק
100330חלק
100331חלק
100332חלק
100333חלק
100334חלק
100335חלק
100336חלק
100337חלק
100338חלק
100339חלק
100340חלק
100341חלק
100342חלק
100343חלק
100344חלק
100345חלק
100346חלק
100347חלק
100348חלק
100349חלק
100350חלק
100351חלק
100352חלק
100353חלק
100354חלק
100355חלק
100356חלק
100357חלק
100358חלק
100359חלק
100360חלק
100361חלק
100362חלק
100363חלק
100364חלק
100365חלק
100366חלק
100367חלק
100368חלק
100369חלק
100370חלק
100371חלק
100372חלק
100373חלק
100374חלק
100375חלק
100376חלק
100377חלק
100378חלק
100379חלק
100380חלק
100381חלק
100382חלק
100383חלק
100384חלק
100385חלק
100386חלק
100387חלק
100388חלק
100389חלק
100390חלק
100391חלק
100392חלק
100393חלק
100394חלק
100395חלק
100396חלק
100397חלק
100398חלק
100399חלק
100400חלק
100401חלק
100402חלק
100403חלק
100404חלק
100405חלק
100406חלק
100407חלק
100408חלק
100409חלק
100410חלק
100411חלק
100412חלק
100413חלק
100414חלק
100415חלק
100416חלק
100417חלק
100418חלק
100419חלק
100420חלק
100421חלק
100422חלק
100423חלק
100424חלק
100425חלק
100426חלק
100427חלק
100428חלק
100429חלק
100430חלק
100431חלק
100432חלק
100433חלק
100434חלק
100435חלק
100436חלק
100437חלק
100438חלק
100439חלק
100440חלק
100441חלק
100442חלק
100443חלק
100444חלק
100445חלק
100446חלק
100447חלק
100448חלק
100449חלק
100450חלק
100451חלק
100452חלק
100453חלק
100454חלק
100455חלק
100456חלק
100457חלק
100458חלק
100459חלק
100460חלק
100461חלק
100462חלק
100463חלק
100464חלק
100465חלק
100466חלק
100467חלק
100468חלק
100469חלק
100470חלק
100471חלק
100472חלק
100473חלק
100474חלק
100475חלק
100476חלק
100477חלק
100478חלק
100479חלק
100480חלק
100481חלק
100482חלק
100483חלק
100484חלק
100485חלק
100486חלק
100487חלק
100488חלק
100489חלק
100490חלק
100491חלק
100492חלק
100493חלק
100494חלק
100495חלק
100496חלק
100497חלק
100498חלק
100499חלק
100500חלק
100501חלק
100502חלק
100503חלק
100504חלק
100505חלק
100506חלק
100507חלק
100508חלק
100509חלק
100510חלק
100511חלק
100512חלק
100513חלק
100514חלק
100515חלק
100516חלק
100517חלק
100518חלק
100519חלק
100520חלק
100521חלק
100522חלק
100523חלק
100524חלק
100525חלק
100526חלק
100527חלק
100528חלק
100529חלק
100530חלק
100531חלק
100532חלק
100533חלק
100534חלק
100535חלק
100536חלק
100537חלק
100538חלק
100539חלק
100540חלק
100541חלק
100542חלק
100543חלק
100544חלק
100545חלק
100546חלק
100547חלק
100548חלק
100549חלק
100550חלק
100551חלק
100552חלק
100553חלק
100554חלק
100555חלק
100556חלק
100557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006