שכונה 10 - מגרש 31 חורה

תוכנית 7/ 03/ 240/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 10 - מגרש 31 חורה
מספר: 7/ 03/ 240/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבנייה במגרש מס' 31 על מנת לאפשר הקמת 5 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת זכויות בנייה ל 835 מ"ר מתוכם 765 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. שינוי בקווי הבניין הצדדי והאחורי.
4. קביעת הוראות לתשתיות ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
שכונה 10 רחוב 13 בית מס' 31
קואורדינטות מערב מזרח -Y 578/975
דרום צפון -X 195/350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100557חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 484. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2006
קבלת תכנית03/10/2006