שכונה 11 מגרש 89 תל שבע

תוכנית 7/ מק/ 2572

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 11 מגרש 89 תל שבע
מספר: 7/ מק/ 2572
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין לפי סעיף 62 א (א) (4).

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין עפ''י המסומן והמתואר בתשריט לפי סעיף 62 א (א) 4 כמפורט:
קו בניין צדי מכיון מגרש 88 יהיה 3.0 - 2.0 מ'.
קו בניין קדמי מעיון הכביש רחוב מס' 7 יהיה 5.0 - 4.4 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 169שכונה 11- תל שבעכפיפות
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201204805/08/2012