שכונה 11- תל שבע

תוכנית 7/ במ/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונה 11- תל שבע
מספר: 7/ במ/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 11
גוש: 100058

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1994תאריך פרסום: 04/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4236. עמוד: 4547. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2763. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1993
קבלת תכנית01/09/1993