שכונה 13 חורה

תוכנית 7/ 03/ 422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 13 חורה
מספר: 7/ 03/ 422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים הכוללת
בנייני ציבור, מסחר, ספורט ופנאי ע"י שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, קביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה והתווית דרכי גישה לשכונה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 13

גושים וחלקות:
גושים: 100443, 100442, 100441, 100012 (גושים בהסדר)
גוש: 100013/1 חלקה: 3
גוש: 100012/2 חלקה: 3
גוש: 100408 חלקות: 22, 18
גוש: 100407 חלקה: 19

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק
100407חלק19
100408חלק18, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3416. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1930. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2003
קבלת תכנית15/07/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים38126/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300431/03/2003