שכונה 15 לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 15 לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון שכונת מגורים חדשה בישוב הבדואי לקיה, קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
2. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', לאזור מגורים א' עם חזית מסחרית,
לאזור מגורים א' (חקלאיים) לדרכים, לשטח לבנייני ציבור, לשטח ציבורי פתוח ולאזורי מסחר.
3. קביעת מספר יחידות דיור מירבי לאזורי מגורים ל- 878 יח''ד.
4. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
7. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
שכונה 15 נ.צ. מרכזי 187200, 581000

גושים וחלקות:
גוש 100217/1 חלקי חלקה1
גוש 100217/3 חלקי חלקה 1
גוש 100220/5 חלקי חלקה 4
גוש 100447 חלקי חלקה 79, 77, 76
גוש 100447 חלקות בשלמותן: 57 - 70

גושים וחלקות עפ"י רישום ישן:
חלק מחלקה 8 מגוש 4 כתף ב"ש הרשומה בספר 9 ב"ש דף 97.
חלק מחלקה 10 מגוש 3 כתף ב"ש הרשומה בספר 9 ב"ש דף 16.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100021חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 11מתחם צ / 1 - לקיהשינוי
תוכנית7/ 02/ 183/ 13הקמת מרכז מסחרי ומינהלי לישוב בתוספת יח"ד בנה ביתך - לקיהשינוי
תוכנית7/ 03/ 362/ 1שכונה 7 - לקייהשינוי
תוכנית7/ 03/ 432שכונה 12 - לקיהשינוי
תוכנית7/ מק/ 2014ישוב בדואי לקיה - שכונה 7שינוי
תוכנית7/ 03/ 362לקייה, מתחם ד-1 שכונה 7 .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2756. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3163. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית12/07/2005