שכונה 15 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 381/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 15 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 381/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 381תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2005
קבלת תכנית22/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500701/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002