שכונה 16 - תל שבע

תוכנית 7/ במ/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונה 16 - תל שבע
מספר: 7/ במ/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 16
גוש:100059

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
58003חלק1, 3, 7
58004חלק1
59001חלק
100059חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1994.
פרסום לאישור ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 189. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4511. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה13/02/1994
קבלת תכנית08/12/1993