שכונה 18 - רהט

תוכנית 17/ מק/ 2131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 18 - רהט
מספר: 17/ מק/ 2131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לבניה למגורים במגרש מס' 223
שכונה 18 עפ"י המצויין בתשריט.
כל זאת ללא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100231חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 344שכונה מס' 18 רהטשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002