שכונה 2 א' מגרש 59 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 א' מגרש 59 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תוספת קומה שלישית.
- הגדלת זכויות בניה המרביים באזור המגורים ותוספת 3 יח''ד במגרש.
- תוספת חזית מסחרית.

עיקרי ההוראות:
- תוספת קומה שלישית.
- קביעת שטחי הבניה המרבים באזור מגורים א' ל- 924 מ''ר מתוכם 744 מ''ר המהווה שטחים עיקריים.
- תוספת חזית מסחרית בגודל של 90 מ''ר.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 10שכונה 2-א' ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2011
קבלת תכנית06/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011