שכונה 2 א' - מגרש 69 - ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2 א' - מגרש 69 - ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבנייה באזור מגורים א' ל- % 95 משטח המגרש ושינוי קווי הבניין במגרש.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שטחי הבנייה המרביים במגרש לאזורי מגורים א' ל- 760 מ''ר
מתוכם 720 מ''ר המהווים שטחים עיקריים.
2. קביעת התכליות והשימושים.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
שכונה 2 א
בית מס' 69
קואורדינטה מערב מזרח Y - 563/975
קואורדינטה דרום צפון X - 203/725

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 11שכונה 2 א' ערוערשינוי
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3658. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות10/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4287. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/11/2006
קבלת תכנית14/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800310/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007