שכונה 2, מגרש 214 ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 311/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 2, מגרש 214 ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 311/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרש למגורים א' הכולל (6 יח"ד) בשכונה 2, ערערה בנגב.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד חלק מ- שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ושביל.
- קביעת שטחי הבניה באזור מגורים א' ל- 70% מתוכם 50% מהווים
שטחים עיקריים.
- קביעת התכליות והשימושים וקביעת קווי בנין.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
צפון מזרחית ממגרש מס' (214) בשכונה (2) בערערה בנגב
קואורדינטה 202950.00 X
קואורדינטה 563946.00 Y

גושים וחלקות:
גוש: 100084/9 חלק מהגוש, חלקי חלקות: 70, 86

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוערשינוי
תוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות17/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3551. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2007
קבלת תכנית14/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200801117/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700709/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה