שכונה 20 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 376/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 20 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 376/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100059/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
תוכנית7/ 03/ 376אזור תעשיה תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הכנת תכנית ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3536. שנה עברית: התשסז .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית26/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007