שכונה 26 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 290/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 26 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 290/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי גבול הדרומי של השכונה
ותוואי כביש מס' 2 בהתאם לתכנית המתאר.
ב. ביטול מגרש מס' 32..
ג. שינוי יעוד ממסודות ציבור למגורים ודרך.
ד. שינוי יעוד ממוסדות ציבור וש.צ.ם. לכביש ולתכנון בעתיד.
ה. שינוי יעוד ממגורים לש.צ.פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3678. עמוד: 3633. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1988
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1988.
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. עמוד: 1896. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1988
קבלת תכנית08/12/1987