שכונה 26 תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 26 תל שבע
מספר: 7/ 03/ 290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 189 מגרשים לבניה פרטית,
מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1981.
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1965. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1980
פרסום להפקדה ברשומות20/09/1980תאריך פרסום: 20/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 99. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1980
קבלת תכנית01/07/1980