שכונה 26 - מגרשים 58-62 - הגדלת מגרשים ע''י שינוי יעוד משצ''פ - רהט

תוכנית 17/ 03/ 354/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 26 - מגרשים 58-62 - הגדלת מגרשים ע''י שינוי יעוד משצ''פ - רהט
מספר: 17/ 03/ 354/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגרשים למגורים א' ע''י שינוי יעודי קרקע
משצ''פ למגורים עם חזית מסחרית,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
קבלת תכנית16/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700504/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500922/08/2005