שכונה 27 - הגדלת שטח ציבור - רהט

תוכנית 17/ 03/ 354/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 27 - הגדלת שטח ציבור - רהט
מספר: 17/ 03/ 354/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח לבנייני ציבור על ידי שינוי ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהטשכ 72

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 100226 (בהסדר) חלק מחלקה 1 מגוש 48 בני שמעון
הרשומה בספר 9 באר - שבע דף 35.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 354שכונות 26 , 27 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2304. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/03/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
לא הוגשו התנגדויות01/01/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 230. שנה עברית: התשסב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/08/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001
קבלת תכנית22/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002