שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע מתאימים והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה מס' 3
גושים: 100012, 2 / 100012, 1 / 100013.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1, 10
100013חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1991.
פרסום לאישור ברשומות12/09/1991תאריך פרסום: 12/09/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3921. עמוד: 24. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/1991
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1990תאריך פרסום: 22/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3817. עמוד: 574. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/10/1990
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1990
קבלת תכנית15/01/1990