שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בזכויות בניה במגרשים לאזור מגורים א' בסעיף
גובה מירבי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 3
גושים: 100012 (בהסדר), 2 / 100012 , 100013

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12002חלק1
13001חלק1
100012חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2738. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים25/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1994
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1993תאריך פרסום: 23/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4146. עמוד: 32. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/03/1993
קבלת תכנית13/07/1992