שכונה 3 מגרש 84 - ערערה בנגב

תוכנית 7/ 03/ 313/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונה 3 מגרש 84 - ערערה בנגב
מספר: 7/ 03/ 313/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קוי בניין.
- שינוי אחוזי בניה.
- הוספת קומה שלישית.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קוי בניין מ- 5.0 ל- 0.0 מ' בחזית המגרש
ובצד אחורי של המגרש.
- קביעת שטחי הבניה המרבים באזור מגורים א' ל- 965 מ''ר
מתוכם 750 מ''ר המהווה שטחים עיקריים.
- קביעת התכליות והשימושים.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/12/2010
קבלת תכנית02/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011